Vă rugăm, recomandaţi!

IMPORTANT:

DIN MOTIVE OBIECTIVE, ÎN PERIOADA 25 IANUARIE - 5 FEBRUARIE 2016, ACTIVITATEA SECRETARIATULUI C.M.D.PRAHOVA VA FUNCTIONA CU PROGRAM REDUS, RESPECTIV NUMAI ÎN ZILELE DE LUNI, MIERCURI ŞI VINERI, ÎN INTERVALUL ORAR 10.00-12.00. PENTRU DETALII SUNAŢI LA 0727.565.913. VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE!


Colegiul Medicilor Dentişti din România (C.M.D.R.) a luat naştere în mod legal în anul 2004, în temeiul Legii nr.308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

La momentul actual, activitatea organizatiei este reglementată în principal prin Titlul XIII: Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată în M.Of. nr. 652/28 aug.2015.

C.M.D.R. este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberală, de practică publică autorizată. CMDR nu se poate substitui organizaţiilor patronale sau sindicale şi în îndeplinirea atribuţiilor sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevăzute de lege.

C.M.D.R. are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă, normativ şi jurisdicţional profesional.

C.M.D.R. cuprinde toţi medicii dentişti cu drept de practică în România, iar atribuţiile sale nu pot fi exercitate de nicio altă asociaţie profesională.

Colegiul Medicilor Dentişti Prahova este structură teritorială a C.M.D.R. la nivelul judeţului Prahova, are personalitate juridică, patrimoniu şi buget proprii, precum şi autonomie funcţională, organizatorică şi financiară în condiţiile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Sediul organizaţiei este în reşedinţa de judeţ, respectiv în municipiul Ploieşti, str. Mărăşeşti nr. 18, etaj II, jud. Prahova