Home

Colegiul Medicilor din România a luat fiinta in mod legal in luna iunie a anului 2004, in temeiul Legii nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România, publicata în Monitorul Oficial al României.

La momentul actual, activitatea organizaţiei este reglementată în principal prin Titlul Titlul XIII “Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România” din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Colegiul Medicilor Dentisti din România este organism profesional, apolitic, fara scop patrimonial, de drept public, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizarii, controlului si supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberala, de practica publica autorizata.

Colegiul Medicilor Dentisti din România are autonomie institutionala în domeniul sau de competenta, normativ si jurisdictional profesional.

Colegiul Medicilor Dentisti din România cuprinde toti medicii dentisti care profeseaza in Romania, cu exceptiile strict reglementate de lege.

Colegiul Medicilor Dentisti din România se organizeaza si functioneaza pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti. La nivelul judetului Prahova, structura teritoriala este reprezentata de Colegiul Medicilor Dentisti Prahova.

Colegiile teritoriale au personalitate juridica, patrimoniu si buget proprii, precum si autonomie functionala, organizatorica si financiara în conditiile prezentei legi.

Atributiile Colegiului Medicilor Dentisti din România nu pot fi exercitate de nici o alta asociatie profesionala.

Colegiul Medicilor Dentisti din România nu se poate substitui organizatiilor patronale sau sindicale si în îndeplinirea atributiilor sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevazute de lege.

Subscribe to www.cmdprahova.ro RSS